Informace k provozu školy od 24. 5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na jednání vlády ČR a novelizované mimořádní opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách a novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu škol a školských zařízení, u účinností od 24. 5. 2021 rozhodlo:

 

 • Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021, kterým se pro všechny žáky, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního testování jedenkrát týdně.

 • Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 24. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • Na středních školách je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací (nově je umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování).

 • Homogenita tříd a skupin není povinná.

 • Nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, přítomnost žáků a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje.

 • Nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení.

 • Zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

Podmínka účasti žáka na výuce:

 • Negativní AG test na onemocnění covid-19

 • Žádné příznaky onemocnění covid-19

 • Zakrytí úst a nosu – nadále platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu pro všechny žáky i zaměstnance škol ve vnitřních prostorách škol (žákům budou poskytnuty zdravotnické roušky – dodávka MŠMT).

  Organizační opatření ředitele školy:

  Od pondělí 24. 5. 2021 nařizuji prezenční výuku pro žáky všech tříd.

  Testování žáků AG testy:

  V pondělí 24. 5. 2021 bude 1. vyučovací hodinu probíhat testování žáků na přítomnost onemocnění covid-19. Budou využity AG testy dodané MŠMT, testování se provádí samoodběrem.

  Testování se neprovádí:

 • Při potvrzené onemocnění COVID-19, jestliže neuplynulo 90 dní od pozitivního výsledku RT-PCR testu (zákonný zástupce projedná s třídním učitelem).

 • Žák má negativní test, který není starší 48 hod. (zdravotnické zařízení – potvrzení).

 • Žák absolvoval očkování proti onemocnění covid-19 (2 týdny po 2. očkování). Rodič žáka doloží certifikátem o očkování.

  Neúčast na testování:

 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Distanční výuku v takovém případě nebudeme zajišťovat.

 • Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována.

 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den nebo hodinu, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. (Zodpovídají TU.)

  Pozitivní výsledek testu:

 • Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

 • Rodiče mají povinnost informovat o pozitivním výsledku testu ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo KHS a zajistit RT-PCR test pro pozitivně testovaného žáka.

  Organizační opatření k výuce:

 • Homogenita tříd a skupin není nařízena, proto nebude zajišťována.

  Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)