Informace k provozu školy v týdnu od 10. do 14. 5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na jednání vlády ČR dne 6. května 2021 rozhodlo, že pro Kraj Vysočina se uplatní od 10. 5. 2021 stejná pravidla pro rozvolnění opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 jako v ostatních krajích.

Novelizované Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021 mění následující:

 • Na středních školách se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd.

 • Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách nebo odděleních.

 • Sportovní činnosti v rámci provozu škol se mohou konat ve vnějších prostorech (venku).
   

Podmínka účasti žáka na výuce:

 • Negativní AG test na onemocnění covid-19

 • Žádné příznaky onemocnění covid-19

 • Zakrytí úst a nosu – nadále platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu pro všechny žáky i zaměstnance škol ve vnitřních prostorách škol.

   

  Organizační opatření ředitele školy:

   

  Prezenční výuka pro žáky tříd prima a sekunda:

  V týdnu od 10. do 14. 5. 2021 nařizuji prezenční výuku ve třídách prima a sekunda, všechny ostatní třídy zůstávají na distanční výuce.

   

  Testování žáků AG testy:

  V pondělí 10. 5. 2021 a ve středu 12. 5. 2021 bude 1. vyučovací hodinu probíhat testování žáků na přítomnost onemocnění covid-19. Budou využity AG testy dodané MŠMT, testování se provádí samoodběrem. (Ve třídě sekunda mohou zájemci využít nabídku Polikliniky Chotěboř a nechat provést test v neděli a v úterý personálem tohoto zařízení.)

   

  Testování se neprovádí:

 • Při potvrzeném onemocnění COVID-19, jestliže neuplynulo 90 dní od pozitivního výsledku RT-PCR testu (zákonný zástupce projedná s třídním učitelem).

 • Žák má negativní test, který není starší 48 hod. (zdravotnické zařízení – potvrzení).

 • Žák absolvoval očkování proti onemocnění covid-19 (2 týdny po 2. očkování). Rodič žáka doloží certifikátem o očkování.

   

  Neúčast na testování:

 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Distanční výuku v takovém případě nebudeme zajišťovat.

 • Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována.

 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den nebo hodinu, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. (Zodpovídají TU.)

   

  Pozitivní výsledek testu:

 • Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

 • Rodiče mají povinnost informovat o pozitivním výsledku testu ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo KHS a zajistit RT-PCR test pro pozitivně testovaného žáka.

   

Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)