Informace pro uchazeče o studium

Naše škola klade dlouhodobě velký důraz na osobní kontakt se zájemci o studium, jejich rodiči a výchovnými poradci základních škol.

Současná epidemiologická situace nám tento způsob komunikace plnohodnotně neumožňuje, a proto musíme více využít i komunikaci na dálku.

Uvádím základní aktuální informace pro uchazeče o studium:
 

1) Kritéria pro přijetí
Gymnázium Chotěboř nebude provádět změny v dlouhodobě zavedeném systému přijímání uchazečů o studium. Všichni uchazeči budou konat testy jednotné zkoušky z předmětů Matematika a její aplikace a z Českého jazyka a literatury připravené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, při přijímacím řízení bude zohledněn prospěch uchazeče na základní škole, viz www stránky školy: http://www.gch.cz/prijimaci-rizeni/
 

2) Přípravné kurzy
Plánované přípravné kurzy zrealizujeme včetně přijímacích zkoušek nanečisto. S ohledem na epidemiologickou situaci probíhají distanční formou, pro niž byla nutná registrace předem. Bližší informace najdete v samostatném odkazu: Přípravné kurzy pro uchazeče o studium - Aktuality - Bloky - Gymnázium Chotěboř (gch.cz)

 

3) Online poradna pro zájemce o studium
Bude probíhat distanční formou každé pondělí v únoru od 16 do 18 hodin. Cílem je předávat uchazečům o studium aktuální informace, poradit jim s vyplňováním přihlášky, informovat je o průběhu studia na naší škole, uplatnění absolventů, maturitní zkoušce apod.
Odkaz pro připojení na poradnu konanou v pondělí 22. 2. 2021:

 

4) Online diskuze o studiu z pohledu současného studenta
Budou probíhat distanční formou každé pondělí v únoru od 16 do 18 hodin. Uchazeči o studium mohou komunikovat s předsedou Studentského parlamentu Gymnázia Chotěboř. Odkaz pro připojení na diskuzi konanou v pondělí 22. 2. 2021:

 

5) Nabídka individuálních konzultací pro uchazeče o studium

Pro uchazeče o studium z 5. a 9. tříd základní školy Gymnázium Chotěboř nabízí:

  • Individuální konzultace o možnostech studia
  • Individuální prohlídku školy
  • Individuální konzultace učiva probíraného v přípravných kurzech

Podmínkou realizace konzultací je splnění požadavků stanovených v „Opatření PES pro školství“:

  • Ochrana nosu a úst (rouška, respirátor apod.)
  • Skupina může být tvořena pouze rodinnými příslušníky (uchazeč o studium a jeho rodiče)
  • Bude minimalizován styk s žáky a zaměstnanci školy (odpolední hodiny, jarní prázdniny)

Žádosti o „Individuální konzultace o možnostech studia“ a „Individuální prohlídky školy“ zasílejte na e-mailovou adresu: smejkal@gch.cz , žádosti o „Individuální konzultace učiva probíraného v přípravných kurzech“ na e-mailovou adresu chalupa@gch.cz.

 

Těšíme se na setkání s Vámi

Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)