Informace pro uchazeče o studium

Naše škola klade dlouhodobě velký důraz na osobní kontakt se zájemci o studium, jejich rodiči a výchovnými poradci základních škol.

Současná epidemiologická situace nám tento způsob komunikace plnohodnotně neumožňuje, a proto musíme více využít i komunikaci na dálku.

Uvádím základní aktuální informace pro uchazeče o studium:
 

1) Kritéria pro přijetí
Gymnázium Chotěboř nebude provádět změny v dlouhodobě zavedeném systému přijímání uchazečů o studium. Všichni uchazeči budou konat testy jednotné zkoušky z předmětů Matematika a její aplikace a z Českého jazyka a literatury připravené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, při přijímacím řízení bude zohledněn prospěch uchazeče na základní škole, viz www stránky školy: http://www.gch.cz/prijimaci-rizeni/
 

2) Den otevřených dveří
Den otevřených dveří proběhne pravděpodobně distanční formou ve středu 20. 1. 2021, podrobné informace k organizaci budou zveřejněny týden předem na www stránkách školy.
 

3) Přípravné kurzy
Plánované přípravné kurzy zrealizujeme včetně přijímacích zkoušek nanečisto, s ohledem na epidemiologickou situaci rozhodneme o prezenční nebo distanční formě. Na www stránkách školy budou vždy týden předem zveřejněny organizační pokyny, odkaz pro připojení a případně pokyny k registraci.
 

4) Online poradna pro zájemce o studium
Bude probíhat distanční formou každé pondělí v lednu a únoru od 16 do 18 hodin. Cílem je předávat uchazečům o studium aktuální informace, poradit jim s vyplňováním přihlášky, informovat je o průběhu studia na naší škole, uplatnění absolventů, maturitní zkoušce apod.
 

Odkaz pro připojení na poradnu konanou v pondělí 18. 1. 2021:

 

Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)