Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků o testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2 od 3. 1. 2022

Informace o změnách účinných od 3. 1. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách se mění takto:

  • V období od 3. 1. 2022 2022 do 16. 1. 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

  • Dále pak od 17. 1. 2022 probíhá testování žáků každé pondělí.

  • Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

  • V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)  

Podrobnější informace viz www stránky MŠMT (Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 pro školy a školská zařízení – edu.cz)

ŽÁDÁM VŠECHNY ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O SOUČINNOST A RESPEKTOVÁNÍ POVINNOSTI ŠKOLY NAPNIT VÝŠE UVEDENÁ NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ.

Mgr. Vladislav Smejkal – ředitel školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Studentská firma
Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)