Měsíc filmu na školách – Případ Dr. Horáková

Tradiční akce skupiny Amnesty International – součást vzdělávacího programu Jeden svět na školách

Měsíc filmu na školách, součást vzdělávacího programu Jeden svět na školách, každoročně pořádá organizace Člověk v tísni.  Akce se koná každý rok v listopadu již od roku 2004. Do této akce se zapojují stovky základních i středních škol z celé České republiky. Ani naše gymnázium není výjimkou, jedná se o tradiční akci skupiny Amnesty International.

Letošním tématem pro filmový listopad byla média a totalita. V hodinách dějepisu jsme se zaměřili na politický proces s Miladou Horákovou. Stejnému tématu se věnovali kromě studentů naší třídy septimy ještě studenti 3. A,  dějepisného semináře a kvarty.

Prvním naším  úkolem bylo zhlédnout dokumentární film Případ Dr. Horáková a k tomu se také účastnit besedy s historikem Petrem Blažkem, která probíhala online s možností klást dotazy v komentářích, ale bylo možné ji zhlédnout i později. Beseda se týkala role médií při procesu s Miladou Horákovou a moderovala ji Linda Bartošová. To ale samozřejmě nebylo všechno.

Naše hodiny dějepisu se tomuto projektu také přizpůsobily. Nejenom, že každá dvojce měla sepsat výstup, reflexi k filmu a přednášce, ale na stránkách JSNS byly připraveny i pracovní listy plné dalších úkolů k tématu.

V jedné vyučovací hodině jsme nejprve společně diskutovali o tom, co jsme se z filmu a besedy dozvěděli,  jak se nám líbily a co si o procesu a jeho aktérech myslíme. Pak jsme ve skupinách četli  autentické texty, které zasílali různí jedinci i pracovní kolektivy a v nichž vyjadřovali svoji podporu tvrdému postupu proti účastníkům politického procesu. Později jsme společně diskutovali, o čem jsme vůbec četli a co si o konkrétní situaci myslíme.

Další listopadový dějepis jsme opět pracovali rozdělení do skupin. Četli jsme článek z Rudého práva, z 8. června 1950 o zmiňovaném procesu. Pak jsme přiřazovali jednotlivé odstavce k různým technikám manipulace, které tehdejší tisk využíval při sdělování informací lidem. Je zajímavé, že ať už čteme jakoukoliv větu, téměř každá obsahuje minimálně jednu právě z těchto technik. Zkrátka jsme se na vlastní oči dočetli, jak moc neobjektivně tehdejší tisk psal.

Já a určitě i mnoho mých spolužáků jsme toho názoru, že moderní dějiny by měl znát každý z nás. Události, které se děly v průběhu minulého století, jsou jedny z nejdůležitějších. Je správně, že si naše škola takových projektů všímá a s chutí se do nich zapojuje. Přeci jenom, je to i skvělé rozptýlení od té klasické hodiny dějepisu a pracovat s autentickými historickými prameny bylo zábavné.

Za třídu septima Marie Sabolová

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)