Provoz školy od pondělí 7. prosince 2020

MŠMT ČR rozhodlo o změně epidemiologické situace ve školství od 7. 12. 2020 (stupeň 4 v Opatření PES se mění na stupeň 3), v reakci na tuto změnu přijímáme následující opatření.
  1. Od pondělí 7. 122020 je povolena osobní přítomnost žáků středních škol (třídy: 1.A, kvinta, 2.A, sexta, 3.A, septima) v režimu rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech – 1 týden prezenční výuka ve škole, 1 týden distanční výuka doma). V týdnu od 7. 12. 2020 (sudý týden) se budou prezenčním způsobem učit žáci 1.A, kvinty a 2.A, na distanční výuce doma zůstávají třídy sexta, 3.A a septima, pro ně bude prezenční výuka v týdnu od 14. 12. 2020 (lichý týden), naopak žáci tříd 1.A, kvinta a 2.A se budou vzdělávat distančně.
  2. Připomínám, že pro žáky nižšího gymnázia pokračuje rotační prezenční výuka. V týdnu od 7. 12. 2020 (sudý týden) bude prezenční výuka pro žáky tříd tercie a kvarta, žáci tříd prima a sekunda se budou vzdělávat distančně.
  3. Od 7. 12. 2020 ruším homogenitu tříd u maturantů. Při stupni 3 (viz Opatření PES pro oblast školství) je homogenita tříd pouze doporučena (ve stupni 4 byla nařízena), z tohoto důvodu bude možné u tříd 4.A a oktáva vyučovat skupiny tvořené žáky obou tříd.

Organizační opatření týkající se prezenční výuky:

  1. Školní jídelna Chotěboř zůstane minimálně do středy 9. 12. 2020 uzavřena. Obědy mají všichni žáci školy odhlášeny.
  2. Prezenční výuka bude probíhat podle platného rozvrhu hodin, změny budou uvedeny v suplování.
  3. Pohyb žáků uvnitř školy bude omezen, k výuce nebudou využívány odborné učebny. Výuka každé třídy bude probíhat v jedné učebně a v jedné učebně určené na dělení třídy.
  4. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https:// bit.ly/36ili3W). 

V Chotěboři 1. 12. 2020, Mgr., Bc. Vladislav Smejkal

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)