Slavnostní předávání mezinárodního titulu Ekoškola v Praze

Letošní školní rok byl na našem gymnáziu v mnohých ohledech nelehký. Nejen většina výuky probíhala v distanční formě, nýbrž i obhajoba mezinárodního titulu Ekoškola, na které se všichni členové Ekotýmu v roce 2020 aktivně podíleli. Naše společná práce však přinesla kýžené ovoce a titul se nám podařilo úspěšně potřetí obhájit a získat jeho platnost na další tři roky.

Ve čtvrtek 17. června jsme se společně s paní profesorkou Mgr. Evou Jirsovou a dalšími členy Ekotýmu, Štěpánkou Pilařovou (oktáva) a Michalem Pavlasem (3.A), vydali do Prahy, a to konkrétně na Staroměstskou radnici. Slavnostní obřad předávání titulů se zde konal v Brožíkově sále. I když událost letos probíhala v komorní společnosti zástupců zúčastněných mateřských a základních škol, neubralo to na jejím slavnostním duchu. Hostovali zde za magistrát hlavního města Prahy Petr Holý, z Ministerstva životního prostředí Miroslav Novák, za program Ekoškola Simona Neprašová a za vzdělávací centrum TEREZA Petr Daniš. Vyslechli jsme si projevy předávajících a pozoruhodnou prezentaci, která se mimo jiné týkala i výsledků Kampaně obyčejného hrdinství (konané v květnu letošního roku). Po vlastním předání titulu náš program zdaleka nekončil. Navazovala na něj komentovaná prohlídka Staroměstské radnice, která byla završena výhledem z ochozu věže na překrásné město pražské. V odpoledních hodinách jsme po vlastní ose vyrazili na procházku historickým centrem, přes Karlův most až na Pražský hrad.

Celý výlet jsme si i přes panující horko náramně užili. Chtěli bychom poděkovat paní profesorce Mgr. Evě Jirsové za příjemně strávený den a stejným dílem i všem, kteří se na obhajobě titulu podíleli a bez kterých bychom do této cílové rovinky nikdy nedospěli!

Za Ekotým Gymnázia Chotěboř

Daniela Kutílková (studentka ze třídy 3.A)

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)