Německo

Mezinárodní projekty německého jazyka s partnerskou školou

Naše gymnázium má od roku 2008 partnerskou školu Carl-von-Ossietzky Oberschule ve Werder/Havel ve Spolkové republice Německo. Od tohoto roku se snažíme pravidelným podáváním žádostí na Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy (NAEP) v rámci programu Comenius o pokrytí finančních nákladů potřebných k uskutečnění našich projektů. Žadatelů je však více než finančních prostředků, proto nejsme v tomto snažení úspěšní každý rok. Toto úsilí bylo ale již několikrát odměněno zdařilými projekty, ve kterých naši studenti úspěšně reprezentovali naši školu, našli nové kamarády a poznávali život u našich sousedů. Všechny výměnné pobyty byly hrazeny v rámci celoživotního vzdělávání z programu Comenius. Šlo o projekty multilaterální nebo bilaterální např. „Fotos über Deutschland“, „Achtung und Toleranz“ nebo "Vorhang auf für "Romeo und Julia" im neuen Europa" s naší partnerskou školou Carl-von-Ossietzky Oberschule ve Werder/Havel ve Spolkové republice Německo. Od roku 2015 je aktuální program Erasmus+, do kterého jsme se také zapojili. Přehled projektů s krátkou charakteristikou najdete v jednotlivých odkazech.

Logo EU

Projekt 2023 - 2024: "Ich kann was und zeige mein Talent" = "Já něco umít a předvedu svůj talent"

Přípravná schůzka:

Partnerství Gymnázia Chotěboř a Carl von Ossietzki Oberschule pokračuje i přes nedostatek financí z české strany díky velké finanční podpoře od naší partnerské školy

Ve dnech 19. – 22. 11. 2023 se konala přípravná schůzka za účasti delegace z naší německé partnerské školy ve Werderu nad Havelou. Výsledkem pracovní schůzky bylo, že rámci programu Erasmus+ zrealizujeme během letošního školního roku společně nový projekt v rámci kterého se na jaře uskuteční dva výměnné studentské pobyty. Těchto výměn se zúčastní deset českých a deset německý studentů. Projekt je určen pro zájemce z tříd kvarty, kvinty, sexty, 1. A a 2. A, popř. septimy a 3. A. Náš projekt se tentokrát jmenuje „Ich kann was und zeige mein Talent“ („Já něco umím a předvedu svůj talent“). Na této listopadové schůzce jsme se dohodli na organizaci celého projektu, jeho náplně a zajištění. Ubytování bude opět probíhat v rámci hostitelských rodin. Veškerý program bude hrazen z prostředků poskytnutých Evropskou unií s nepatrným přispěním samotných účastníků a snad i za přispění města Chotěboř. Účastníci ale i fandové našeho projektu se mohou těšit na zajímavé scénky, výtvarné práce, krátké filmy nebo tanec a také na prezentace o navštívených krásných míst v Česku ale i ve Spolkové republice Německo. U nás nevynecháme určitě procházku město Chotěboř s údolím Doubravy, návštěvu Prahy, Terezína nebo zámku Hluboká a Českého Krumlova. U našich německých sousedů se podíváme do Werderu, do Postupimi s jejími nádhernými památkami a parky, stejně tak i do Berlína s jeho moderním centrem. Tak doufejme, že to letos všechno zase šťastně dopadne a všichni účastníci budou plni krásných vzpomínek a navážou nová přátelství.

Mgr. Tomáš Scholz, manažer projektu

A co jsme ještě v tomto projektu všechno zažili, poznali... ?

Online-schůzka (povídání a fotky - ZDE)

- Pobyt v Česku - Chotěboř (povídání a fotky - ZDE)

- Pobyt v Německu - Werder (Havel) (povídání a fotky - ZDE)

 

Projekt 2019 - 2022: Andere Länder - andere Sitten? - ein interkultureller Austausch der Traditionen

Erasmus

Projekt 2017 - 2019: Unsere Heimat, unser Leben, unsere Zukunft (Naše vlast, náš život, naše budoucnost)

Projekt 2013 - 2015 Vorhang auf für "Romeo und Julia" im neuen Europa (Oponu pro "Romea a Jůlii" v nové Evropě)

Projekty 2009 - 2012 Achtung und Toleranz

Projekty 1997 - 2008 Fotos über Deutschland

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)