Chemie

Metoda CLIL na Gymnáziu Chotěboř

Tematické okruhy pro profilovou část maturitní zkoušky z chemie – 2021/2022

třídy: 4.A a oktáva

 1. Složení, struktura atomu a první termochemický zákon
 2. Vztah periodického zákona ke struktuře a vlastnostem látek, manganometrie
 3. Chemická vazba a srážecí reakce
 4. Chemická kinetika a přepočet různých způsobů vyjádření složení roztoků
 5. Chemická rovnováha a zřeďovací rovnice
 6. Chemické reakce a změna pH při ředění kyseliny
 7. Vodík, kyslík, voda, peroxid vodíku a vazebná energie
 8. Acidobazické děje a chemická rovnováha                                            
 9. Redoxní děje a gravimetrie
 10. Halogeny a roztoky
 11. Chalkogeny a výpočty s použitím stavové rovnice plynů
 12. Prvky skupiny dusíku a neutralizační titrace
 13. p1, p2-prvky a určení empirického vzorce
 14. s-prvky a heterogenní chemická rovnováha
 15. d-prvky a závislost reakční rychlosti na teplotě
 16. Alkany, cykloalkany a reakční slučovací teplo
 17. Alkeny, alkyny a Avogadrův zákon
 18. Aromatické uhlovodíky a relativní hmotnosti atomů a molekul
 19. Halogenové deriváty uhlovodíků a základní veličiny v chemii
 20. Dusíkaté deriváty uhlovodíků a disociační konstanta kyselin a zásad
 21. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků a řešení redox rovnic
 22. Karbonylové sloučeniny a výpočet molekulového vzorce
 23. Karboxylové kyseliny a stechiometrický výpočet
 24. Deriváty karboxylových kyselin a stechiometrický výpočet
 25. Lipidy a stechiometrický výpočet s použitím w a c
 26. Sacharidy a rovnovážná konstanta
 27. Bílkoviny a nukleové kyseliny a druhý termochemický zákon
 28. Chemie makromolekulárních látek a hydrolýza solí
 29. Chemický děj v živých soustavách a elektrochemie
 30. Enzymy, hormony, vitaminy a rychlost chemické reakce

Vypracovala: Ing. J. Kubátová

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Studentská firma
Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)