Školská rada

Školská rada při Gymnáziu Chotěboř

Členové Školské rady při Gymnáziu Chotěboř

za zřizovatele:

 • Ing. Tomáš Škaryd - starosta města Chotěboř,
 • Ing. Zdeněk Janovský - zastupitel města Chotěboř,

za pedagogické pracovníky Gymnázia Chotěboř:

 • RNDr. Petr Chalupa
 • Mgr. Michal Jakeš

za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

 • Mgr. Lucie Jokschová
 • Mgr. Stanislav Pavlíček

Plán práce Školské rady při Gymnáziu Chotěboř na funkční období 2018 - 2021

Plán práce vychází z textu Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada bude jednat dvakrát ročně – v podzimním a jarním termínu, některá jednání mohou probíhat elektronickou formou (e-mail).

Rada se bude zejména věnovat:

 1. schválení výroční zprávy školy
 2. za účasti ředitele školy projednání záměru      rozvoje školy na další školní rok
 3. projednání rozpočtu školy
 4. dílčím otázkám souvisejícím s celkovým chodem školy
 5. projednání a schválení Školního vzdělávacího programu Gymnázia Chotěboř
 6. projednání případných zpráv České školní inspekce

O výsledcích své činnosti bude rada informovat pracovníky školy, zřizovatele, zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů formou pravidelně zveřejňovaných zápisů na internetových stránkách školy (www.gch.cz).

V Chotěboři, 19. 2. 2018

Za Školskou radu při Gymnáziu Chotěboř  Mgr. Lucie Jokschová, předsedkyně

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Učíme se ze života pro život 2
Projekt SYPO
Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
The Quarry Life Award
Ekoškola
Světová škola
Učíme se ze života pro život
Erasmus
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)