Absolventi

1956 | 11. B

Třídní učitel/ka: František Převor

Studenti: Bačkovský Jiří, Běhounková Ludmila, Blažek Miloslav, Dobiášová Dagmar, Doležálková Anežka, Eisová Marie, Eliáš Antonín, Filipi Marie, Halík Ladislav, Charvátová Eva, Janáček Milan, Jindra Jiří, Kacafírek Jiří, Kočová Jaroslava, Kučera Bronislav, Málek Bohuslav, Motlová Ludmila, Musil Oldřich, Novotná Ludmila, Novotná Marie, Ondráčková Stanislava, Ratkiewiczová Hana, Smejkalová Zdeňka, Sobotka Bohumil, Stýblová Olga, Štefanová Jarmila, Štěpař Josef, Tesařová Bohumíra, Varga Karel, Zvěřinová Marie, Zvolánková Růžena

1955 | 11. A

Třídní učitel/ka: Irena Příhodová

Studenti: Bydžovská Anna, Dubcová Lidmila, Dvořáková Věra, Fikejzl František, Fousek Ladislav, Fuxa Bohumil, Hamsa Jaroslav, Hánová Irena, Hradecká Božena, Hubáček Karel, Jablonská Marie, Kudrnová Irena, Marek Vladislav, Minaříková Irena, Musilová Františka, Novotný Vlastimil, Pavlasová Božena, Pilař Otto, Rüklová Anna, Skřivánek František, Sobotka Bohuslav, Stehlík Jaroslav, Stehno Jaroslav, Stehnová Jiřina, Sýkorová Eva, Šafránek Josef, Šťastný Josef, Švarc Jaromír, Valtr Viktor, Vavroušková Marie, Zezuláková Marta, Zvolánek Miloslav, Žanda Jan

1955 | 11. B

Třídní učitel/ka: Miroslav Silverio

Studenti: Adámek Josef, Blažková Eliška, Boháč Jiří, Budínský Vladimír, Drápalíková Božena, Enöklová Marie, Hájek Milan, Hejduková Milada, Janáčková Marcela, Ježdík Václav, Jílková Božena, Kadlečková Alena, Kafková Jaroslava, Kaštánová Vlasta, Kavka Josef, Kopecká Jaroslava, Mach Ladislav, Málek Miroslav, Malina Otakar, Málková Zdeňka, Marková Eva, Pavlíček Josef, Partyk Jiří, Pavlíček Jaroslav, Polívková Božena, Pospíchal Jan, Rasocha Vlastimil, Scháněl Ladislav, Sodomka Jaromír, Sokolovská Zdeňka, Srnský Květoslav, Štefáčková Anna, Těšínský Ladislav, Tůma Stanislav, Uchytilová Bohumila, Urbanová Marie, Valtrová Miluška, Voháňková Marie, Vojáček Petr, Vošický Zdeněk

1954 | 11. A

Třídní učitel/ka: Alena Horáková

Studenti: Boháčová Zdeňka, Čermáková Věra, Dočekalová Marie, Dušátková Jana, Filipiová Libuše, Jelínková Ludmila, Joska Luboš, Kodešová Olga, Kolář Jan, Lacinová Ludmila, Nováčková Božena, Oberreitová Hana, Opatová Marie, Pech Karel, Přibyl Jaroslav, Smejkalová Marie, Starová Marie, Stýblová Jitka, Šebková Božena, Valtr Pavel, Vašíček Vladislav, Žoudlíková Dagmar

1954 | 11. B

Třídní učitel/ka: dr. Jiří Špét

Studenti: Doležal Karel, Hart Jiří, Janáček František, Joska Otto, Kádě Vladimír, Král Evžen, Lípa Lubomír, Malinský Jiří, Martínek Milan, Nikl František, Novotná Danuše, Pátková Jana, Paulusová Marie, Pavlíčková Miluše, Pešek Antonín, Pilař Karel, Polák Stanislav, Reimannová Zdeňka, Stýblo Jiří, Šourková Jiřina, Vašek Ladislav, Zmatlíková Miloslava, Zvolánek Antonín

1953 | III. A

Třídní učitel/ka: František Převor

Studenti: Bačkovský Miloslav, Bubeníčková Bohumila, Coufalová Marie, Dufková Jaroslava, Dymáčková Zdeňka, Filipová Vlasta, Hiblbauerová Božena, Hořica Vratislav, Chaloupka Otakar, Janáčková Irena, Jelínek Jaroslav, Kacafírek Stanislav, Kadleček Jaroslav, Kastnerová Dagmar, Knobová Stanislava, Kopecká Jana, Krajina Antonín, Křivská Věra, Kudrna Miroslav, Polívková Milada, Radil Miloslav, Seifertová Eva, Uchytilová Anna

1953 | III. B

Třídní učitel/ka: Václav Roubíček

Studenti: Ficbauer Stanislav, Fidler Václav, Krajina Vladimír, Krčál Stanislav, Kroc Jiří, Kruml Josef, Marková Emilie, Mejstřík František, Mrkvička Bohumil, Ninger Vladimír, Novotná Hana, Ondráčková Marie, Paul Jiří, Polívková Anna, Procházka Jiří, Pujmanová Vendulka, Reimont Vladimír, Sekerková Marie, Soukup Jiří, Stupková Helena, Šedivá Olga, Šiška Jaroslav, Štefáčková Marie, Šustr Ivo, Venc Stanislav, Zemanská Anna

1953 | IV. A

Třídní učitel/ka: Irena Příhodová

Studenti: Brčák Jiří, Čápová Eva, Ehrenberger František, Fuxová Alena, Hensel Josef, Hlaváček Robert, Holasová Anna, Jírů Alena, Mach František, Němec Jan, Pátek Jaroslav, Plíšek Josef, Rybenská Marie, Sodomková Ludmila, Sokol Antonín, Stehno Josef, Stejskal Milan, Štěrba Jan, Veselá Zdeňka, Víšek Jaromír, Zikmunda Jan

1952 | IV. A

Třídní učitel/ka: Václav Roubíček

Studenti: Akrmanová Miloslava, Bednář Josef, Bílková Bohumila, Brychta Ivan, Burýšek Josef, Čejková Dagmar, Dobrá Dáša, Doucek Miroslav, Drtinová Irena, Fuksová Eliška, Hanáková Svatava, Hejduková Blanka, Hlaváček Jaroslav, Holas Jan, Charvát Milan, Jakeš Jan, Janáček František, Jeníček Květoslav, Ježek Jaromír, Joska Miloslav, Karlíková Marie, Kavka Stanislav, Kosař Jiří, Kusý Josef, Lacina Jiří, Málková Božena, Novotný Čestmír, Peca Stanislav, Pospíšil Josef, Radil Václav, Smutný Jaroslav, Stará Ludmila, Stehlík Zbyněk, Stehno Jaroslav, Šimon Josef, Zárubová Hana

1952 | IV. B

Třídní učitel/ka: Alena Vaňková

Studenti: Jírů Dana, Kadlecová Marie, Karlíková Marie, Kohoutová Ludmila, Kostková Dagmar, Králová Zdeňka, Kubátová Marie, Kudrnová Zdeňka, Landsmanová Marie, Mach Eduard, Maršíková Lýdie, Mazancová Milada, Menšík Zdeněk, Němec Ivan, Nevečeřal Miroslav, Nevole Milan, Pešková Jana, Píšová Věra, Procházková Hana, Prokop Miloslav, Prokopová Eva, Roubínek Stanislav, Sobotková Bohunka, Sotona Jiří, Šemík František, Šimonová Růžena, Špačková Marta, Šrámková Bohunka, Švandová Marie, Tyšer Jaroslav, Vašíčková Danuše, Weisová Jitka, Zelená Irena, Zelený Jaroslav, Zoucha Jaroslav

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)