Absolventi

1951 | IV. A

Třídní učitel/ka: Zdeněk Mísař

Studenti: Bukovský Vítězslav, Černohubý Jaromír, Dejmalová Libuše, Kohoutová Hana, Korbelová Marie, Košumberský Miroslav, Krocová Marie, Krumlová Alena, Medlík Adrian, Panchártek Miroslav, Pátková Alena, Pešková Věra, Polanská Zdeňka, Provazník Stanislav, Pustinová Blanka, Rašínová Anna, Rumlerová Zdeňka, Slanař Jaromír, Saxl Leopold, Stará Jaroslava, Štroblová Jana, Vašíčková Milena, Žežulka Jaroslav

1951 | IV. B

Třídní učitel/ka: Irena Příhodová

Studenti: Bubeníček Jindřich, Bukáčková Naděžda, Bukovská Eva, Bureš Karel, Dočekal Jan, Doležalová Věroslava, Gregor Jaroslav, Heindlová Drahomíra, Kučera František, Kusil Zdeněk, Novák Miloš, Slanařová Jarmila, Šrámek Jan, Šťastný Jan, Šulc Milan, Tecl Jaroslav, Vašíček Miloš, Bukovský Vladimír Do tohoto maturitního ročníku dále patří Blecha Václav, Fousek Zdeněk, Janáček Gabriel, Lorenz Lubomír, Musil Oldřich, Pátek Miloš, Varga Karel, kteří byli v roce 1949 ze studia vyloučeni. Ředitel Gymnázia Chotěboř jim 25. března 1992 zaslal „Osvědčení o maturitní zkoušce“.

1950 | IV. A

Třídní učitel/ka: Jaromír Vlašimský

Studenti: Blažek Josef, Buchtová Vladimíra, Dalihod Libor, Grohová Jana, Hlinecká Stanislava, Hliněnská Ivana, Hochová Eva, Hromádková Jaroslava, Kamarýt Pavel, Novák Jan, Pavlíček Jaroslav, Plíšek Václav, Procházka František, Rüklová Marie, Slámová Jana, Straková Zdeňka, Šrámek Ladislav, Švadlenková Marie, Švec Jan, Švec Zdeněk, Talacko Bohuslav, Truplová Marie

1950 | IV. B

Třídní učitel/ka: Irena Příhodová

Studenti: Čermáková Bohumila, Hanušová Blanka, Jelínek Ladislav, Král Vladimír, Martínek František, Mráz Vlastimil, Novotný Otto, Paulus Miroslav, Pavlíková Božena, Pecen Jaroslav, Pujman Libor, Smeták Jaromír, Stará Ludmila, Střelec Vladimír, Voda Jaroslav, Vondra Josef, Vošický Jaroslav, Žák Miloslav Do tohoto maturitního ročníku dále patří Blecha Václav, Fousek Zdeněk, Janáček Gabriel, Lorenz Lubomír, Musil Oldřich, Pátek Miloš, Varga Karel, kteří byli v roce 1949 ze studia vyloučeni. Ředitel Gymnázia Chotěboř jim 25. března 1992 zaslal „Osvědčení o maturitní zkoušce“.

1949 | VIII.

Třídní učitel/ka: Dr. Adéla Kolaříková

Studenti: Beneš Jaroslav, Boháč Dobroslav, Čermák Jiří, Dobrý Karel, Hoch Jaroslav, Janáček František, Janáček Vít, Jecha Karel, Košín Josef, Krčálová Bohunka, Krumlová Hedvika, Kubát František, Kudrna František, Musilová Jaroslava, Nevole Ladislav, Nevole Oldřich, Papoušek Václav, Pauler Rudolf, Paulerová Marie, Pospíchal Ladislav, Příhoda Jaromír, Půbal Jiří, Pujmanová Jana, Slanař Josef, Sodomka Lubomír, Souček Josef, Stará Marie, Šotola František, Šulc Vladimír, Šustr Radko, Záhejský Jiří, Zmrhal Jan

1948 | VIII.

Třídní učitel/ka: PhDr. Jiřina Boková

Studenti: Brabenec Ladislav, Brožek Jaroslav, Budínský Jiří, Čapková Ludmila, Červenka Vladimír, Danihelka Karel, Devera Karel, Doležal Vladimír, Drápalík Jiří, Hencl Zdeněk, Janáček Václav, Jouzová Eva, Kindlová Marta, Kopic Karel, Martínek Zdeněk, Martinů Danuše, Matulová Božena, Nevole Milan, Nováková Miluška, Škrdlant Mojmír, Šrámek Josef, Zátka Zdeněk, Závorková Zdeňka, Zvolánek Josef, Žáková Stanislava

1947 | VIII.

Třídní učitel/ka: Jan Podešt

Studenti: Adam Jiří, Bálková Ludmila, Farkač František, Gregor František, Hencl Vladimír, Herman Zdeněk, Jaroš Jiří, Jeřábek Jiří, Julišová Božena, Kárník Miroslav, Kocourková Věra, Konečný Miloslav, Kopecký Ladislav, Kostková Jarmila, Kruml Jaroslav, Nevolová Jana, Ninger Karel, Novák Jiří, Petržílková Olga, Říčan Zdeněk, Sokolovský Jiří, Stehno Jaroslav, Straka Jaromír, Suchý Viktor, Šrámková Pavla, Veleta Jaroslav, Želízko Václav

1946 | VIII.

Třídní učitel/ka: Jaroslav Hoch

Studenti: Adamec Václav, Brabenec Aleš, Capicarová Jitka, Fučík Jiří, Hezina Jiří, Hyrš Zdeněk, Holubářová Naděžda, Horníček Jan, Hubáček Josef, Janáček František, Joska Václav, Karlík Jiří, Knická Olga, Knirsch Antonín, Kožený Milan, Kropáčková Jiřina, Křemenák Zdeněk, Losenický Vlastimil, Marek František, Meloun Otakar, Mísař Zdeněk, Naňková Jitka, Pavliš František, Pustinová Jiřina, Sedlák Antonín, Sedlák Jaroslav, Sekerka Ivan, Slanař Jaroslav, Svobodová Alena, Šimonová Eva, Uchytilová Miloslava, Vorlíček Jan

1945 | VIII.

Třídní učitel/ka: Oldřich Pokorný

Studenti: Adam Miroslav, Adamec Zdeněk, Barborková Jitka, Bárta Stanislav, Bazalová Anna, Bílková Jiřina, Buchtová Jindra, Dobruský Jiří, Doležálková Marie, Filip Jaroslav, Holubář Vlastimil, Jordová Věra, Kindlová Marcela, Krumlová Růžena, Lidmila Dobroslav, Lopour Ladislav, Naňková Irena, Podroužek Karel, Pujmanová Danuše, Reindl Rudolf, Ruprechtová Jaroslava, Rýdlink Čestmír, Schauer Miloslav, Sedmidubská Milada, Sitenská Ludmila, Slanař Bohumír, Suchá Marta, Šaflerová Anežka, Škrdlant Zdeněk, Tecl Ludvík, Vaňková Libuše, Výborný Jiří, Zezuláková Hana, Zvolánek Jaroslav

1944 | VIII.

Třídní učitel/ka: Josef Svoboda

Studenti: Brabenec Jaroslav, Císař Karel, David Stanislav, Dobrý Jan, Doležalová Marie, Doležalová Vlasta, Dvořák Karel, Fidrová Jitka, Havelka Věroslav, Hošek Vladimír, Hoza Věroslav, Hrdá Helena, Hubáček Jan, Janovská Naděžda, Kamarýtová Zdeňka, Karas František, Kutálek Jiří, Moravec Miroslav, Navrátilová Jaroslava, Němec Josef, Procházka Bedřich, Půža Miroslav, Ruprecht František, Skalický Josef, Still Vladimír, Šubrt Arnošt, Zimmerová Jarmila, Zrzavý Jaroslav, Železný Lubomír

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)