Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka na naší škole

Anglický jazyk se vyučuje v primě 5 hodin týdně, v sekundě 4 hodiny a ve všech ostatních ročnících čtyřletého i osmiletého studia 3 hodiny týdně. V posledních dvou ročnících si studenti, kteří budou z angličtiny skládat maturitní zkoušku, volí ještě předmět seminář z anglického jazyka, který se vyučuje dvě hodiny týdně. Navíc je možné  1x týdně navštěvovat dvouhodinovku nepovinného předmětu příprava na FCE. First Certificate in English je mezinárodně uznávaná zkouška ze systému Cambridge English Exams.

Kromě zahraničních učebnic a pracovních sešitů, které tvoří základ studijních materiálů, používáme také časopisy. Nejmladší studenti odebírají časopis R&R, starší studenti si mohou číst v časopisu Gate a nejstarší používají Bridge. V časopisech se dočítáme různé zajímavosti o anglicky mluvících zemích, řešíme hádanky a křížovky, můžeme se zúčastnit soutěží. Častou přílohou je CD s písničkami.

Jazyková asistentka 

Ve školním roce 2022/23 působí na naší škole jazyková asistentka Julia Prager-Hessel z New Yorku. Dostala se k nám po náročném výběrovém řízení prostřednictvím Fulbrightovy nadace. Spolupracuje se všemi vyučujícími anglického jazyka a vyučuje 20 hodin týdně od tercie výše. Po odchodu maturantů bude zařazena do výuky i v primě a sekundě. Kromě výuky pořádá ještě diskuzní kluby a mnoho dalších aktivit pro studenty.

 


Maturita z anglického jazyka

Ve společné části maturitní zkoušky na jaře r. 2023 a na podzim 2023 student koná didaktický test zadaný Cermatem (www.cermat.cz). Profilová část maturitní zkoušky se skládá z písemné části a ústní části. Pro ústní profilovou část maturitní zkoušky je zvoleno celkem 25 témat. Profilová část maturitní tkoušky se dá nahradit certifikátem standardizované jazykové zkoušky minimálně úrovně B2. Seznam všech maturitních témat včetně seznamu uznávaných certifikátů naleznete níže.

Soutěže, exkurze

Naši studenti se zúčastňují těchto soutěží: Olympiáda v anglickém jazyce, Best in English (Angličtinář roku), Agyslingua, Překládáme s Janou Montorio, National Literary Award For Young Writers nabo Juvenes Translatores.

 

Divadlo

Na podzim pravidelně pořádáme zájezd do divadla v Pardubicích nebo Praze na představení v anglickém jazyce. Na Den otevřených dveří Gymnázia Chotěboř si naši studenti zahrají v anglickém divadle sami. Svým představením prezentují své cizojazyčné dovednosti těm, kteří se o studium na GCH teprve ucházejí.

Divadlo Járy Cimrmana v Praze - The Stand In

Východočeské divadlo Pardubice - Christmas Carol


Zájezdy a zahraniční spolupráce

V rámci zahraničních poznávacích zájezdů jsme již navštívili Anglii, Wales, Skotsko a Irsko a mnohokrát Londýn. Na cestách studenti zažili pobyt v anglicky mluvících rodinách a na vlastní kůži si vyzkoušeli komunikaci v cizím jazyce v reálných situacích. Komunikovat anglicky se dá i při mezinárodních výměnných pobytech studentů. Gymnázium Chotěboř má partnerské školy ve Švédsku a Francii a udržuje s nimi čilé kontakty.

Někdy rodilí mluvčí zavítají k nám. Již několikrát jsme přivítali skupinu Taylor Lighthouse Team z Taylor University v USA a po celý školní rok 2014/15 u nás působil jazykový asistent z USA.

Občas angličtina nenápadně pronikne i do jiných předmětů, např. chemie, informatiky nebo biologie, kde se uplatňuje metoda CLIL (content and language integrated learning – integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu). 

 O významu anglického jazyka v moderním světě jistě nikdo nepochybuje. Proto se ho pilně učme, vždyť ´No man is born wise or learned´.

 

Další odkazy

 
 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Certifikáty

Držitel Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Ekoškola
Světová škola
Fairtradová škola
Erasmus
Učíme se ze života pro život 2
Studentská firma
Doučování
Projekt SYPO
Učíme se ze života pro život
The Quarry Life Award
Next Generation EU
Národní plán obnovy
Gymnázium Chotěboř - rozvíjíme se III
Webové stránky vytvořila společnost just4web.cz s.r.o. (J4W-RS v7.0)